Editura Vivaldi a luat fiinţã în anul 1991, încercând încã de la apariţie sã se impunã pe piaţã cãrţii printr-o riguroasã alegere a scriitorilor abordaţi. Colecţii ca: "Literatura lumii", "Feţele văzute şi nevăzute ale istoriei", "Itinerariile cunoaşterii", "Culisele politicii", "Scriitori români", au constituit reperele literaturii de calitate.

Founded in 1991, Vivaldi Publishing House has continuously tried since its creation to win a place on the book market by a rigorous choice of its published authors. Our collection represent landmarks of quality literature: "World's Literature", "Seen and Unknown Faces of History", "Itineraries of Knowledge", "Political Backstage", "Romanian Writers"."


Adresa noastrã:
Str. Constantin Aricescu nr. 18, sc.1, ap.1,
sector 1, Bucuresti,