GEORGE RADU FUNIA DE NISIP
GEORGE RADU - FUNIA DE NISIP Ce este "funia de nisip"? Este o metaforã, a cãrei semnificaţie o aflãm din primele pagini ale acestei cãrţi - un roman-eseu, conceput ca o cronicã a vieţii ţãrãneşti în momentele ei cheie, din trecut pânã în zilele noastre. Metafora unei înţelepciuni lipsite de orice aroganţã, de orice rigiditate, clarvãzãtoare şi izvorâtã dintr-un profund bun simţ.
Pledoaria lui George Radu apãrã - într-un univers şi un timp al atâtor anomalii şi excese - acea lume (cum spuneam) a bunului simţ, a simţului mãsurii, valori ale vieţii ţãrãneşti de zi cu zi, dar şi în ceasurile de grea încercare.