ERICH MARIA REMARQUE Pământul făgăduinţei
ERICH MARIA REMARQUE - Pământul făgăduinţei Erich Maria Remarque este unul dintre cei mai importanţi autori de limbă germană ai secolului XX. Angajamentul său literar a stat sub semnul unei opoziţii de factură luministă faţă de război, oprimare şi dictatură, precum şi al luptei individului pentru o existenţă în pace şi libertate.
„Eşecul, speranţele zadarnice ale emigranţilor că ar exista o cale de întoarcere, situarea lor între culturi, refuzul de a accepta că, o dată cu emigrarea, a avut loc o ruptură definitivă cu trecutul şi cu vechea patrie – iată motivele care stau în centrul romanului PĂMÂNTUL FĂGĂDUINŢEI; nu există cale de întoarcere, pământul făgăduinţei a devenit, din speranţă, o capcană din care nu te eliberează decât moartea.”
Traducere: Sanda Munteanu