Alexandru Drafta CREAREA LUMII ȘI PERENITATEA EI
Alexandru Drafta - CREAREA LUMII ȘI PERENITATEA EI Misterele existenței au exercitat de-a lungul timpului o deosebită atracție pentru savanți și filosofi. Ei au încercat să le găsească explicații plauzibile, însă cu toată străduința lor, aceste taine au rămas până astăzi subiecte care incită la efectuarea de studii și de experimente, precum și la dezbateri cu privire la primatul existențial al materiei sau al spiritului și a raportului dintre știință și religie. Progresul uimitor din ultimul timp al științei în studierea structurii materiei și a spațiului cosmic, precum și dezvoltarea fulminantă a tehnologiei, creează condiții favorabile pe calea elucidării acestor mistere inextricabile.
În contextul tendinței actuale spre globalizare a societății și a amestecului culturilor, pentru a reuși să ne păstrăm identitatea națională, toți românii suntem datori să respectăm obiceiurile strămoșilor și să dăm perenitate rădăcinilor spirituale creștin-ortodoxe ale neamului nostru.