DUMITRU HÎNCU CONEXIUNI CU VRĂJITORUL (THOMAS MANN ŞI ROMÂNIA)
DUMITRU HÎNCU - CONEXIUNI CU VRĂJITORUL (THOMAS MANN ŞI ROMÂNIA) Desigur, din însuşi subtitlul acestei cărţi cititorul îşi va da seama că ea nu vrea să fie o exegeză a operei, a monumentalei opere a lui Thomas Mann.
La originea cercetării a stat descoperirea, în arhive publice sau particulare, a unor documente şi scrisori ce pot completa imaginea pe care studiile de specialitate de peste hotare au conturat-o despre personalitatea şi opera scriitorului. Apoi, din aproape în aproape, subiectul cucerindu-mă, pe măsură ce m-am cufundat în investigaţie, am putut constata că ea se vădea cu atât mai fertilă şi mai necesară, cu cât lucrările bibliografice străine referitoare la opera lui Thomas Mann sunt, din păcate, foarte lacunare atunci când e vorba de surprinderea reverberaţiei ei în România.
Dumitru Hîncu
Scrisă de un erudit în domeniu, dar accesibilă unei largi categorii de cititori, cu eleganţă şi pasiune care completează perfect informaţiile de strictă specialitate şi însoţită de o utilă bibliografie selectivă, cartea lui D. Hîncu este una dintre reuşitele genului.
„Curierul Naţional”
Dumitru Hîncu a strâns, cu un lăudabil efort toate bucăţelele rămase prin arhive şi le-a asamblat cu multă răbdare,după ce le-a verificat autenticitatea. Valoarea de bază a cărţii este una documentară. Dar din scrisori, articole de ziar, fragmente de jurnal sau de memorii reînvie, complex, anul Thomas Mann.
„România literară”