Alexandru Drafta CREAREA LUMII ȘI PERENITATEA EI
Alexandru Drafta - CREAREA LUMII ȘI PERENITATEA EI
Detalii »
Misterele existenței au exercitat de-a lungul timpului o deosebită atracție pentru savanți și filosofi. Ei au încercat să le găsească explicații plauzibile, însă cu toată străduința lor, aceste taine au rămas până astăzi subiecte care incită la efectuarea de studii și de experimente, precum și la dezbateri cu privire la primatul existențial al materiei sau al spiritului și a raportului dintre știință și religie. Progresul uimitor din ultimul timp al științei în studierea structurii materiei și a spațiului cosmic, precum și dezvoltarea fulminantă a tehnologiei, creează condiții favorabile pe calea elucidării acestor mistere inextricabile.
În contextul tendinței actuale spre globalizare a societății și a amestecului culturilor, pentru a reuși să ne păstrăm identitatea națională, toți românii suntem datori să respectăm obiceiurile strămoșilor și să dăm perenitate rădăcinilor spirituale creștin-ortodoxe ale neamului nostru.

Alexandru Drafta CUGETĂRI ÎN AMURGUL VIEȚII
Alexandru Drafta - CUGETĂRI ÎN AMURGUL VIEȚII
Detalii »
Scrisă la o vârstă înaintată, cartea medicului octogenar Alexandru Drafta ne întărește convingerea că imaginea neputinței, a dezolării și a milei pe care ne-o provoacă de obicei senectutea, poate fi destrămată prin voința omului de a-și trăi amurgul existențial nu angoasant, ci în liniște și înțelepciune. În al treilea trimestru al vieții noastre, amintirile ne oferă posibilitatea de a retrăi mental candoarea copilăriei și frenezia tinereții, iar o atitudine tonică și o viață activă dar fără excese ne vor permite să ne bucurăm în continuare de micile plăceri ale vieții de zi cu zi și să putem întrezări lumina furnizată de perspectiva creștină a mântuirii și a nemuririi. Respectând spiritul tradițional românesc, această carte se adresează acelora care vor să cunoască mai bine trăirile sufletești ale omului și structura lui psihică și morală pentru a se putea bucura pe deplin de frumusețea vieții și a fi pregătiți să facă față vicisitudinilor acesteia și confruntării ineluctabile cu eternitatea.
Acum, disponibil si in format ebook.
Acum pe Google Play

Alexandru Drafta INDREPTAR PENTRU A REUȘI ÎN VIAȚĂ
Alexandru Drafta - INDREPTAR PENTRU A REUȘI ÎN VIAȚĂ
Detalii »
Viața este o călătorie dificilă, un drum presărat cu provocări și obstacole, cu dezamăgiri și eșecuri, în care mintea umblă prin univers să caute paradisul idilic, cel plin de verdeață, lumină și eternă bucurie. Acest drum este mai ușor și mai plăcut dacă o prezență divină ne însoțește la fiecare pas. Sufletul vrea să regăsească ceea ce a pierdut omul primordial, tânjește după armonia inițială, după liniște și pace, însă este stânjenit de supremația egoului. Fiecare victorie a egoismului implică o pierdere interioară care generează dezechilibre fizice, emoționale și spirituale. Un gând bun adresat sufletului aduce o rază de lumină pe cărarea crepusculară a vieții noastre și ne facilitează reîntâlnirea cu inocența copilăriei, vis al paradisului pierdut. Noi oamenii, fiind de sorginte divină, suntem dotați cu creativitate pentru a ști ce vrem de la viață și cum să ne îndeplinim visele. Dragostea este cheia fericirii și pentru a trăi în deplină pace cu noi înșine, trebuie să avem încredere și iubire față de sine și de aproapele nostru și, pentru a avea conștiința curată, să fim oameni de caracter.

CARMEN SYLVA Coltul penatilor mei
CARMEN SYLVA - Coltul penatilor mei
Detalii »
În COLŢUL PENAŢILOR MEI, cititorii vor afla o regină cu o gândire liberă, neînfeudată niciunor prejudecăţi, vor da nu de afirmaţii peremptorii şi prezumţioase de cap încoronat, ci de amintirile şi reflecţiile unei femei sensibile a cărei plenitudine şi graţie a simţurilor se îngemănează cu o profundă dorinţă de înţelegere a celorlalţi, cu o bunătate neafectată, cu o judecată ce detrona falsele oracole, cu o privire ce nu excludea, însă, nici ironia şi nici chiar autoflagelarea. Obligată, prin poziţia ei, să-şi drămuiască uneori sinceritatea, Carmen Sylva a ştiut, însă, să se folosească de fiecare dată şi de cel mai mărunt pretext spre a da glas neîncrederii ei în cinstirile factice şi oroarea de prefăcutele solemnităţi.
Toate acestea exprimate într-o limbă plină de eleganţă, culoare şi o cristalină puritate, ce face dovada unui scriitor pe deplin stăpân pe uneltele sale şi putând rezista cu succes la patina vremii.
Dumitru Hîncu
Acum, disponibil si in format ebook.
Acum pe Google Play

CONSTANTIN ARGEȘANU PILOT FĂRĂ NOROC
CONSTANTIN ARGEȘANU - PILOT FĂRĂ NOROC
Detalii »
... Arta zborului – în afară de siguranța pe care i-o dă tehnica de azi – se sprijină pe avântul și bravada care i-au însuflețit, de la început, pe contemporanii unor împrejurări de epopee, din vremuri privite azi ca romantice.
Acest adevăr trăiește încă viu în aviație, pentru că – orice s-ar spune – ea a rămas și poate că trebuie să rămână reprezentativă vremii când a căpătat ființă, cu tot ceea ce e bun și această vreme i-a lăsat în dar, cu ceea ce i-a creat aureolă de romantism, dându-i prestigiu de curaj și cavalerism...
Constantin Argeșanu

DUMITRU HÎNCU CONEXIUNI CU VRĂJITORUL (THOMAS MANN ŞI ROMÂNIA)
DUMITRU HÎNCU - CONEXIUNI CU VRĂJITORUL (THOMAS MANN ŞI ROMÂNIA)
Detalii »
Desigur, din însuşi subtitlul acestei cărţi cititorul îşi va da seama că ea nu vrea să fie o exegeză a operei, a monumentalei opere a lui Thomas Mann.
La originea cercetării a stat descoperirea, în arhive publice sau particulare, a unor documente şi scrisori ce pot completa imaginea pe care studiile de specialitate de peste hotare au conturat-o despre personalitatea şi opera scriitorului. Apoi, din aproape în aproape, subiectul cucerindu-mă, pe măsură ce m-am cufundat în investigaţie, am putut constata că ea se vădea cu atât mai fertilă şi mai necesară, cu cât lucrările bibliografice străine referitoare la opera lui Thomas Mann sunt, din păcate, foarte lacunare atunci când e vorba de surprinderea reverberaţiei ei în România.
Dumitru Hîncu
Scrisă de un erudit în domeniu, dar accesibilă unei largi categorii de cititori, cu eleganţă şi pasiune care completează perfect informaţiile de strictă specialitate şi însoţită de o utilă bibliografie selectivă, cartea lui D. Hîncu este una dintre reuşitele genului.
„Curierul Naţional”
Dumitru Hîncu a strâns, cu un lăudabil efort toate bucăţelele rămase prin arhive şi le-a asamblat cu multă răbdare,după ce le-a verificat autenticitatea. Valoarea de bază a cărţii este una documentară. Dar din scrisori, articole de ziar, fragmente de jurnal sau de memorii reînvie, complex, anul Thomas Mann.
„România literară”

DUMITRU HÎNCU MEANDRELE ISTORIEI
DUMITRU HÎNCU - MEANDRELE ISTORIEI
Detalii »
"Istoricului îi e la fel de greu să fie obiectiv, ca şi marilor savanţi, oamenilor politici, diplomaţilor sau magistraţilor. Dar tocmai de aceea ceea ce se cuvine să stea la baza judecăţilor sale trebuie să fie măcar dorinţa de obiectivitate, dorinţa de a nu cădea pradă ideilor preconcepute, prestabilite. E ceea ce şi-a dorit şi autorul paginilor ce urmează. Dacă şi în ce măsură acest lucru i-a şi reuşit, vor putea spune doar cei care le vor citi."

DUMITRU HÎNCU TIMPURI ŞI OAMENI…
DUMITRU HÎNCU - TIMPURI ŞI OAMENI…
Detalii »
Cercetarea în vederea cunoaşterii unui adevăr e mai totdeauna o aventură. O capcană a spiritului, întrucât dacă ştii de la ce premise porneşti n-ai cum bănui la ce încheieri poţi ajunge.
Căci, deseori, intervine imprevizibilul care, de pe o pistă dinainte stabilită, te împinge pe cărări lăturalnice ce se dovedesc, însă, la fel de ispititoare şi te îndeamnă să te opreşti, ba chiar să zăboveşti.
DUMITRU HÎNCU

DUMITRU HÎNCU MARTHA BIBESCU – INTRIGĂ FĂRĂ IUBIRE
DUMITRU HÎNCU - MARTHA BIBESCU – INTRIGĂ FĂRĂ IUBIRE
Detalii »
Dumitru Hîncu – eseist, editor, istoric, publicist și traducător. Acesta este pe scurt, portretul autorului lucrării MARTHA BIBESCU – Intrigă fără iubire. A fost distins cu Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Premiul revistei Magazin Istoric și Diploma pentru întreaga operă literară acordată de Uniunea Scriitorilor în decembrie 2012.
Autorul a cercetat, în arhivele Bibliotecii Naționale ipostaze din viața prințesei Martha Bibescu, episodul descris în carte fiind unul dintre ele.
Paris, 1931. Revista „Le Carrefour” cunoscută în epocă pentru lipsa de scrupule, țese o serie de intrigi pentru a împiedica atribuirea distincției LEGIUNEA DE ONOARE Marthei Bibescu, talentată și cunoscută scriitoare de limbă franceză.
Acum, disponibil si in format ebook.
Acum pe Google Play

DUMITRU HÎNCU DEMULT SI NEUITAT
DUMITRU HÎNCU - DEMULT SI NEUITAT
Detalii »
Cercetarea în vederea cunoaşterii unui adevăr e mai totdeauna o aventură. O capcană a spiritului, întrucât dacă ştii de la ce premise porneşti n-ai cum bănui la ce încheieri poţi ajunge.
Căci, deseori, intervine imprevizibilul care, de pe o pistă dinainte stabilită, te împinge pe cărări lăturalnice ce se dovedesc, însă, la fel de ispititoare şi te îndeamnă să te opreşti, ba chiar să zăboveşti.
DUMITRU HÎNCU
Acum, disponibil si in format ebook.
Acum pe Google Play

Dan Donescu PE URMELE MARTHEI BIBESCU
Dan Donescu - PE URMELE MARTHEI BIBESCU
Detalii »
"Reușita acestei cărți va fi o realitate dacă voi putea să intru în rezonanță cu cititorii. Îmi doresc ca în parcurgerea paginilor ei, după anumite fraze sau fragmente, cititorul să se oprească din preluarea gândurilor mele și să-și folosească imaginația și experiențele personale pentru a veni cu noi contribuții. În aceste condiții va lua naștere o nouă carte, cu fiecare cititor."
DAN DONESCU

Dumitru Angelescu CE AU ÎN CAP BĂRBAȚII? NIMIC... ȘI ÎN REST, FEMEI!
Dumitru Angelescu - CE AU ÎN CAP BĂRBAȚII? NIMIC... ȘI ÎN REST, FEMEI!
Detalii »
Acest roman a luat premiul întâi la Olimpiada de iarnă, în proba de săritură cu prăjina, medalia de aur pentru cel mai bun scenariu de film mut, diplomă color pentru numerotarea corectă a paginilor și-am primit și-o decorație, sub forma unei insigne micuțe, strălucitoare, înfiptă-n piept, pentru copertă.
La Gală au asistat 14 persoane, cu portarul și femeia de serviciu, 16. De asemenea, cartea figurează în Guinness Book drept cel mai citit bestseller înainte să apară pe piață! A primit aprecierea criticilor „că cratimele sunt puse acolo unde trebuie”, vorbe bune pentru titlu, „infantil da’ special”, are nominalizare la Oscar, Grammy, Master Chef, X Factor, Nobel, Money Channel, Discovery, Cartoon Network, Paprika TV, VH1 Classic și încă multe altele. E folosit și în tratarea febrei tifoide, fobii aiurea și stări de greață la gravide! Nu ezitați să-l cumpărați! Îndepărtează moliile, petele de ulei de pe haine și parfumează aerul încăperilor. „Ce au în cap bărbații? Nimic... și în rest, femei!” este o carte supermegaextratare! Să nu ziceți că nu v-am spus!

Dumitru Angelescu Fotograf de păsărică... şi altele
Dumitru Angelescu - Fotograf de păsărică... şi altele
Detalii »
Nu ştiu unde greşesc de nu reuşesc să devin vestit?
Faimosul Dali umbla pe stradă cu un clopoţel, din care suna, să atragă atenţia asupra sa. Eu am impresia că, şi dacă aş purta la gât o talangă, tot nu s-ar vedea că reprezint un caz patologic de celebritate, cu fişa medicală în regulă.
Am mâzgălit o trilogie haioasă: Grefuri dulci, Statuia, Fotograf de păsărică... dacă parcurgi paginile acestor cărţi, viaţa ta se schimbă. Nu te mai îndrepţi spre nord ci spre sud, voi, femeile, vă maturizaţi şi nu vă măritaţi cu tâmpiţi ci cu magnaţi iubitori, iar voi bărbaţii, aflaţi din secretele textelor ce aduc în aşternut siliconatele, botoxatele dar şi fecioarele. Poţi să-ţi doreşti ceva mai mult?
Prin urmare, dacă aţi cumpăra cele trei romane, voi deveniţi mai înţelepţi în timp ce eu mi-aş strânge bani de maşină şi de-o garsonieră in centru. Sau de o vilă imensă, pe Coasta de Azur...
Ştiu că n-o să faceţi acest lucru! O să vă gândiţi, da ce mă, eu sunt vreun prost (proastă) să-i plătesc ăstuia bronzul scump delicat. Deci, n-o să-mi cumpăraţi cărţile iar eu o să rămân în ţara mea la fel de înglodat în datorii, neînţeles şi anonim. Şi ciclul de rahat al vieţii noastre împreună, continuă! Cu toate astea, vă doresc un secol vesel şi colorat!

Dumitru Angelescu POVEȘTI INTERZISE IDIOȚILOR
Dumitru Angelescu - POVEȘTI INTERZISE IDIOȚILOR
Detalii »
„M-am săturat de idioţii lăsaţi liberi în natură, ca de berea caldă şi friptura cu zgârci! Mi s-a luat şi de proştii cu opinii, de inutili, de ilogici coerenţi, de nebuni cu inimă neagră, de tute dornice să fie mirese, de plozi în loc de copii, de imbecili cu burtă sau abdomene plate, de joburi cu şefi „minunaţi”, de salariu fix şi ore de program, de limbişti la costum şi culegători de scame, de prieteni care se dau de trei ori peste cap şi se transformă în duşmani aprigi, de femei superbe, extraordinare, magice, însă ieftine, ticăloase şi grase, de cuvinte ticluite, caractere şifonate, de ciorditori şi distrugători de fericire, de jurăminte care expiră după o zi, de telefoane la care nu ţi se răspunde sau de cele cu conversaţii banale şi râset forţat, de iubiri ronţăite ca o ciungă şi îndrăgosteli mincinoase, de irosiţi activi şi vieţi putrede, de cei murdari la gură de caviar, după ce până mai ieri, leşinau de foame de la fiertura de orez... M-am săturat! Le-am purtat în suflet atâta timp însă acum, după cum vedeţi, mie mi-au scăpat cursiv în pagină! Voi duceţi-le sănătoşi!... „Poveşti interzise idioţilor” este o carte cu d’ăştia şi de-astea! Cumpăraţi-o sau aşezaţi-o înapoi pe raft, gestul vostru nu contează prea mult în haioasa noastră armonie universală...”
DUMITRU ANGELESCU

Dumitru Angelescu STATUIA
Dumitru Angelescu - STATUIA
Detalii »
Sunt „dreptaci”... Deci nu pot fi tras la răspundere pentru genialitate. Nici măcar bănuit! Totuşi!...
După Grefuri dulci, carte citită doar de câteva rude apropiate, am trântit o nouă capodoperă a literaturii universale: Statuia. Un roman drăguţ, cu de toate, sos dulce şi picant, maioneză, murături, dar fără usturoi, că poate la sfârşit se lasă cu felicitări şi o să trebuiască să mă pup.
După prima „operă” am ajuns la concluzia că este bine să scrii. Minunat ar fi dacă te şi citeşte cineva, excluzând corectorul! „Splendid” am aflat că te simţi doar atunci când cineva dă doi bani pe tine şi îţi cumpără cartea.
Nu cred că o să fiu predat în şcoli, nici canonizat. Nu pot spera nici ca bustul meu, din bronz, să fie vizitat în muzeul Luvru. Ori să-mi văd chipul pe bancnote sau... în posterele de pe uşa şifonierului femeilor măritate, văduve sau singurele. Sunt doar un modest muritor!
În schimb, am o problemă: mă încăpăţânez cât sunt în viaţă să demonstrez că sunt genial în ordonarea cuvintelor pe hârtie. „Statuia” a apărut de la o fotografie făcută de mine în parc (cea de pe copertă) şi de la câteva gânduri interioare. Este o poveste despre viaţă ce îndepărtează ridurile sau, pe alocuri, întristează. Recomandabil pentru roman: suflet bun, umor negru şi, pentru a scăpa de coadă la carte, bani ficşi!...

Dumitru Angelescu GREFURI DULCI
Dumitru Angelescu - GREFURI DULCI
Detalii »
„Fabuloasă carte scrisă de un autor minunat, deştept, înalt şi frumos, care pătrunde cu acest roman, în tagma scriitorilor celebri. Forţa cuvintelor taie ca un bisturiu, scenele şi întâmplările ies din pagini şi se transpun în real, determinându-l pe cititor să vorbească, să alerge, să râdă, ba chiar să şi plângă, ca într-o piesă de teatru, alături de personajele romanului.
Cuvântul Grefuri nu există în formă şi conţinut. În paginile DEX e trecut grep, cu pluralul grepuri. Personajul principal al poveştii este răspunzător că l-a inventat, este creaţia lui şi reprezintă ... lasă, că o să vedeţi în carte!!! Nu-mi place să explic figurile de stil presărate în roman dar corectori înverşunaţi s-au şi săltat de pe scaun să strige că, încă din titlu, s-a strecurat o greşeală. Pe aceşti cârcotaşi îi rog, politicos, să schimbe biblioteca!
Dumitru Angelescu, ăsta-s eu, jonglează cu vorbele şi te face să uiţi de toate amănuntele primitive din viaţa ta: câţi ani ai, câte kilograme în plus, cu cine se întâlneşte pe ascuns iubita sau iubitul tău, de ce e coadă la shaorma, de ce picură chiuveta etc...
Marcă banul la casierie pentru carte, dacă se poate doar pentru un singur exemplar, pentru că-mi doresc să ajungă la toată lumea, învoieşte-te de la job, fă-te comod la tine acasă sau chiar într-o altă locuinţă şi, doar dacă ai umor şi IQ-ul pus la punct, pune-te pe citit!”
(Textul de mai sus aparţine autorului cărţii, e făcut din plictiseală şi îmbrăţişează principiul că dacă nu ai grijă să te lauzi singur, nu se va înghesui nimeni să o facă!)

Florentina Niţă ZIDIRI DE CUVÂNT
Florentina Niţă - ZIDIRI DE CUVÂNT
Detalii »
Poeziile Florentinei Niţă izvoresc nestânjenit, nefalsificat şi nealambicat dintr-un suflet care necontenit aspiră către ceea ce este pur şi frumos alcătuit. Totul este exprimat cu spontaneitate, cu o cuceritoare dorinţă de a nu lăsa indiferent cititorul care se va întâlni şi de data aceasta nu numai cu o culegere de versuri, ci cu o Poetă.
Valeriu Râpeanu

GEORGE RADU FUNIA DE NISIP
GEORGE RADU - FUNIA DE NISIP
Detalii »
Ce este "funia de nisip"? Este o metaforã, a cãrei semnificaţie o aflãm din primele pagini ale acestei cãrţi - un roman-eseu, conceput ca o cronicã a vieţii ţãrãneşti în momentele ei cheie, din trecut pânã în zilele noastre. Metafora unei înţelepciuni lipsite de orice aroganţã, de orice rigiditate, clarvãzãtoare şi izvorâtã dintr-un profund bun simţ.
Pledoaria lui George Radu apãrã - într-un univers şi un timp al atâtor anomalii şi excese - acea lume (cum spuneam) a bunului simţ, a simţului mãsurii, valori ale vieţii ţãrãneşti de zi cu zi, dar şi în ceasurile de grea încercare.

GHEORGHE - EUGENIU BUCUR AMURGUL BĂTRÂNULUI CERB
GHEORGHE - EUGENIU BUCUR - AMURGUL BĂTRÂNULUI CERB
Detalii »
Gheorghe - Eugeniu Bucur. Născut în 1934 la Bucuresști. Medic, Cavaler al Ordinului Meritul Sanitar în grad de Mare Ofițer. Membru al Cenaclului Medicilor ”Vasile Voiculescu” și al Societății Medicilor Scriitori și Publiciști din România. Debut septuagenar în toamna lui 2003 cu un volum de versuri ce acoperă Jumătate de secol.
După 5 ani de la prima carte din 2003 intitulată Regele cerb cu coarne de aur, autorul recidivează cu un nou volum de poezii, Amurgul bătrânului cerb, în care apăsarea vechilor gândiri legade de scurgerea neoprita a timpului în clepsidra vieții este atenuată de boarea alinătoare a amintirilor dragi. Un volum crepuscular.

HORIA ALEXANDRESCU GRUIA, MISTER HANDBAL
HORIA ALEXANDRESCU - GRUIA, MISTER HANDBAL
Detalii »
“Talentul de scriitor, dar si minutiozitatea de gazetar, se regasesc din plin in aceasta carte despre Gheorghe Gruia, in care Horia Alexandrescu exploateaza cu brio mai multe instrumente ale jurnalismului: interviul, dialogul, reportajul, comentariul. Iar cariera spectaculoasa a marelui jucator, consacrat drept cel mai mare handbalist al lumii, din toate timpurile, ii ofera condeiului toate ingredientele pentru a oferi cititorilor o carte captivanta.”
Ion Cristoiu

HORIA ALEXANDRESCU VLASE, MAGNIFIC 7
HORIA ALEXANDRESCU - VLASE, MAGNIFIC 7
Detalii »
“Lumea handbalului romanesc il cunoaste pe excelentul technician Oprea Vlase doar prin intermediul rezultatelor sale!
Omul acesta a deschis- cu ajutorul mintii sale iscoditoare, al unei puteri de munca uluitoare – portile afirmarii handbalului romanesc in lume.”
Hristache Naum

HORIA ALEXANDRESCU OLIMPIADELE LUI ZAPPA
HORIA ALEXANDRESCU - OLIMPIADELE LUI ZAPPA
Detalii »
Horia Alexandrescu, reputat jurnalist și om de televiziune, agită de mai multă vreme – în intervenţiile sale publice – numele lui Evanghelie Zappa, născut la Labova (Epir) în 1800 și dispărut, în 1865, în România (la Broșteni – Ialomiţa) acolo unde făcuse avere și se naturalizase. Un nume puţin cunoscut de marele public, azi, ca să nu spun total uitat, dar cunoscut și venerat în mediul academic român și elen, pentru că – în ceea ce privește pe români – numitul Zappa a fost cel dintâi și cel mai important donator al Societăţii Literare Române (1866), întâia denumire cu care a apărut Academia Română. De numele lui Evanghelie Zappa se mai leagă o prioritate în lumea europeană, și anume resuscitarea, după 1500 de ani, a Jocurilor Olimpice. Acest fapt a intrigat și intrigă, observ, pe Horia Alexandrescu, contemporanul nostru, om priceput în profesiunea lui (gazetăria) și spirit constructiv și justiţiar: el vrea să dovedească, între altele, că Evanghelie Zappa este cel care a organizat și finanţat, în 1859, prima Olimpiadă – după o întrerupere de un mileniu și jumătate, nu ilustrul Pierre de Coubertin, în 1896, cum știe lumea sportivă internaţională. Și trebuie să mărturisesc că reușește să convingă…
Academician EUGEN SIMION

Lucia Ivănescu SFÂRȘIT ȘI ÎNCEPUT DE VEAC
Lucia Ivănescu - SFÂRȘIT ȘI ÎNCEPUT DE VEAC
Detalii »
Volumul cuprinde 36 de interviuri realizare de-a lungul vremii cu mari scriitori, actori, muzicieni și artiști plastici, nume de referință în cultura română. Se spune că un interviu este un poem în multe cuvinte. În SFÂRȘIT ȘI ÎNCEPUT DE VEAC, ele sunt și vocea spiritului și umbra faptelor interlocutorilor. Dialogurile aduc la viață evenimente, reflecții, amintiri prețioase despre societatea contemporană.

MARTHA BIBESCU Jurnal berlinez ’38
MARTHA BIBESCU - Jurnal berlinez ’38
Detalii »
Jurnalul ne descoperă, o dată mai mult, subtilitatea spiritului de observaţie al scriitoarei, ingeniozitatea şi neprevăzutul asociaţiilor de idei pe care le făcea în descrierea unor personaje, ironia-i acidă, întinsele relaţii pe care le avea în “lumea bună” europeană a epocii, dar mai presus de toate un sugestiv tablou al Reichului nazist mediat de figura şi decorul intim al numărului doi al acestuia, inenarabilul Hermann Göring, tipice, în multe privinţe, pentru regimurile dictatoriale care au îndoliat veacul de care abia ne-am despărţit.
DUMITRU HÎNCU

Mădălina Firănescu Sport ca la Carte
Mădălina Firănescu - Sport ca la Carte
Detalii »
O selecție insolită şi inspirată din cele mai interesante momente din istoria sportului românesc şi mondial, în 60 de texte. Un efort imens de documentare şi verificare a informațiilor şi o muncă migăloasă pentru a le organiza şi armoniza cu pandantul lor literar. Totul cu speranța ca tu, cititorule, să ai în final satisfacția că ai înțeles fenomenul sportiv şi mândria că ai fost contemporan cu multe dintre evenimentele şi figurile sportive regăsite în această carte.
Octavian Bellu

VALERIU POP BĂTĂLIA PENTRU ARDEAL
VALERIU POP - BĂTĂLIA PENTRU ARDEAL
Detalii »
Volumul BĂTĂLIA PENTRU ARDEAL, scris de Valeriu Pop, personalitate marcantă a vieții politice interbelice, urmărește derularea evenimentelor petrecute în cursul dezastruosului an 1940 și analizează mersul tratativelor de la Turnu Severin (16-24 august 1940) și al Arbitrajului de la Viena (29-30 august 1940)
„Istoria, adică viața, repară nedreptățile, sub privegherea Domnului. Astăzi, Valer Pop este așezat în Panteonul eroilor neamului românesc, iar amintirea lui este vie pentru eternitate. Mesajul său, transmis prin rândurile acestei cărți, trebuie să ajungă la contemporanii noștri și mai ales la tineri, care – deși sunt datori să ierte – nu au voie să uite, fiindcă uitarea înseamnă moarte, moartea noastră ca indivizi și ca popor. România de astăzi nu este și nu a fost un dat etern și nici un dar făcut nouă din bunăvoința cuiva. România este rezultatul zbaterilor și sacrificiilor generațiilor de români. Unul dintre acești români responsabili a fost Valer Pop, care binemerită din plin recunoștința, fie și postumă, a Patriei.”
Acad. Prof. dr. IOAN- AUREL-POP

VALERIU POP AMINTIRI POLITICE
VALERIU POP - AMINTIRI POLITICE
Detalii »
Însemnările lui Valeriu Pop – prin locul important ocupat în viața politică a țării și prin înzestrarea sa intelectuală – oferă istoricilor o „materie primă” de cea mai bună calitate, iar marelui public, imaginea plină de dinamism a vieții noastre politice.
Acum, disponibil si in format ebook.
Acum pe Google Play

VICTORIA BAŞTA GUSTUL TIMPULUI
VICTORIA BAŞTA - GUSTUL TIMPULUI
Detalii »
Volumul "Gustul Timpului", desfăşurat pe trei capitole incitante ca problematică, reprezintă mărturia vie a unei sensibilităţi aparte, a unui rafinament specific omului de cultură şi a unei permanente stări de meditaţie asupra complexităţii existenţei.
prof. univ. dr. Irina Odăgescu