Florentina Niţă ZIDIRI DE CUVÂNT
Florentina Niţă - ZIDIRI DE CUVÂNT Poeziile Florentinei Niţă izvoresc nestânjenit, nefalsificat şi nealambicat dintr-un suflet care necontenit aspiră către ceea ce este pur şi frumos alcătuit. Totul este exprimat cu spontaneitate, cu o cuceritoare dorinţă de a nu lăsa indiferent cititorul care se va întâlni şi de data aceasta nu numai cu o culegere de versuri, ci cu o Poetă.
Valeriu Râpeanu