Protectia datelor cu caracter personal

Cine prelucreaza datele

Editoriala Vivaldi SRL, denumita in continuare Editura Vivaldi, este operator de date cu caracter personal si prelucreaza date personale in conformitate cu prevederile REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI.

Editura Vivaldi poate fi contactata cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal folosind datele de contact de mai jos:
Str. Constantin Aricescu nr. 18
sc. 1, et. 1, ap. 1, Bucuresti
Nr. de inregistrare in Registrul Comertului: J40/1985/1991
C.U.I.: 1571935
Email: contact@edituravivaldi.ro

Orice cerere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie sa contina toate datele relevante de identificare ale solicitantului. Cererile anonime sau in numele unei alte persoane NU vor fi luate in considerare!

Colectarea si prelucrarea datelor

Editura Vivaldi colecteaza datele oferite de vizitatorii site-ul www.edituravivaldi.ro prin plasarea de comenzi, transmiterea de cereri pe email sau telefonic. Datele colectate pot include, dar nu se limiteaza la, nume si prenume, adresa, numar de telefon, email si orice alte date personale comunicate.

Datele sunt prelucrate strict pentru oferirea serviciilor noastre si, ocazional, pentru a anunta noutati catre acele entitati ce si-au exprimat interesul in acest sens.

Dezvaluirea datelor catre terti

Editura Vivaldi nu dezvaluie datele personale colectate catre terti, cu exceptia prevederilor legale in vigoare si a obligatiilor legale pe care le are, respectiv organelor de control si supraveghere ale statului.

Pastrarea datelor

Editura Vivaldi pastreaza datele cu caracter personal atat timp cat este necesar pentru ideplinirea obligatiilor pentru care au fost colectate. In general, datele sunt pastrate 3 ani de la data incheierii raportului contractual. Anumite date cu caracter personal pot fi pastrate peste aceasta perioada, conform legislatiei sau din interes legitim.

Drepturile persoanei vizate

Conform legislatiei in vigoare, va sunt recunoscute urmatoarele drepturi:

1) Dreptul de acces
Puteti cere confirmarea prelucrarii datelor dumneavoastra, precum si informatii privind specificul prelucrarii.

2) Dreptul de corectie
Puteti solicita, atunci cand este cazul, actualizarea datelor dumneavoastra personale sau, dupa caz, completarea acestora. Va rugam sa retineti ca este obligatia dumneavoastra sa ne anuntati oricand datele personale se modifica.

3) Dreptul de a fi uitat
Puteti solicita stergerea datelor dumneavoastra atunci cand (a) scopul pentru care au fost colectate nu mai este relevant, (b) va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea acestora si nu mai pot fi prelucrate din alte temeiuri legale, (c) considerati ca datele sunt prelucrate contrar legislatiei, (d) datele trebuie sterse conform legislatiei.

4) Retragerea consimtamantului
Puteti, in orice moment si din orice motiv, sa va retrageti consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra personale. De asemenea, puteti, in corice moment, sa va opuneti prelucrarii datelor dumneavoastra personale in scop de marketing. Puteti sa va opuneti si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Editurii Vivaldi, caz in care cerererea va fi analizata specific cazului dumneavoastra.

5) Restrictionarea
Puteti, in anumite conditii, sa solicitati restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra personale.

6) Dreptul la portabilitatea datelor
Puteti sa solicitati, in cazul prelucrarii datele prin mijloace electronice, si in conditiile legislatiei in vigoare, sa va furnizam datele intr-o forma structurata care poate fi citita in mod automat. Datele pot fi transmise unei terte entitati, daca solicitati acest lucru, doar daca este posibil din punct de vedere tehnic.

7) Dreptul de a va adresa Autoritatii de Supraveghere
Aveti dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in cazul in care considerati ca drepturile dumneavoastra au fost incalcare. Va puteti adresa la:
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, 010336, Sector 1, Bucuresti.
Email: anspdcp@dataprotection.ro

Alte detalii relevante

Cunoasterea si respectarea legislatiei din tara de resedinta, este o obligatie fundamentala a fiecarui cetatean. Textul integral al REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), poate fi accesat aici: EUR-LEX.