HORIA ALEXANDRESCU OLIMPIADELE LUI ZAPPA
HORIA ALEXANDRESCU - OLIMPIADELE LUI ZAPPA Horia Alexandrescu, reputat jurnalist și om de televiziune, agită de mai multă vreme – în intervenţiile sale publice – numele lui Evanghelie Zappa, născut la Labova (Epir) în 1800 și dispărut, în 1865, în România (la Broșteni – Ialomiţa) acolo unde făcuse avere și se naturalizase. Un nume puţin cunoscut de marele public, azi, ca să nu spun total uitat, dar cunoscut și venerat în mediul academic român și elen, pentru că – în ceea ce privește pe români – numitul Zappa a fost cel dintâi și cel mai important donator al Societăţii Literare Române (1866), întâia denumire cu care a apărut Academia Română. De numele lui Evanghelie Zappa se mai leagă o prioritate în lumea europeană, și anume resuscitarea, după 1500 de ani, a Jocurilor Olimpice. Acest fapt a intrigat și intrigă, observ, pe Horia Alexandrescu, contemporanul nostru, om priceput în profesiunea lui (gazetăria) și spirit constructiv și justiţiar: el vrea să dovedească, între altele, că Evanghelie Zappa este cel care a organizat și finanţat, în 1859, prima Olimpiadă – după o întrerupere de un mileniu și jumătate, nu ilustrul Pierre de Coubertin, în 1896, cum știe lumea sportivă internaţională. Și trebuie să mărturisesc că reușește să convingă…
Academician EUGEN SIMION