CARMEN SYLVA Coltul penatilor mei
CARMEN SYLVA - Coltul penatilor mei În COLŢUL PENAŢILOR MEI, cititorii vor afla o regină cu o gândire liberă, neînfeudată niciunor prejudecăţi, vor da nu de afirmaţii peremptorii şi prezumţioase de cap încoronat, ci de amintirile şi reflecţiile unei femei sensibile a cărei plenitudine şi graţie a simţurilor se îngemănează cu o profundă dorinţă de înţelegere a celorlalţi, cu o bunătate neafectată, cu o judecată ce detrona falsele oracole, cu o privire ce nu excludea, însă, nici ironia şi nici chiar autoflagelarea. Obligată, prin poziţia ei, să-şi drămuiască uneori sinceritatea, Carmen Sylva a ştiut, însă, să se folosească de fiecare dată şi de cel mai mărunt pretext spre a da glas neîncrederii ei în cinstirile factice şi oroarea de prefăcutele solemnităţi.
Toate acestea exprimate într-o limbă plină de eleganţă, culoare şi o cristalină puritate, ce face dovada unui scriitor pe deplin stăpân pe uneltele sale şi putând rezista cu succes la patina vremii.
Dumitru Hîncu